logo.png
자산 3.png
자산 16.png

レンタルWi-Fi

世界中どこでも
お手軽モバイルインターネット

wifi.png

電源1つで利用開始できます。

出張&一時帰国などに手軽に使えるサービスです。

대지 40 사본.png
자산 22.png

アンナムWIFIのメリット

대지 21.png
대지 22 사본.png
대지 23.png
자산 4.png
자산 5.png
자산 8.png

wifiサービスのご紹介

자산 1.png
자산 7.png
wifi1.png
자산 27.png
wifi2.png
자산 6.png

お問合せ

日本語 : 028-3820-2483

べトナム語・英語 : 028 - 3936 - 2137

11 Huynh tinh cua st Ward 8 District 3 Ho chi minh

アンナムテレコムが

ビジネスパートナーとしてできること

1.png
3.jpg
3.png